Sněmovní tisk 1347
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 30. 9. 2021.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1347/0 dne 1. 10. 2021.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 984/21, PID KORNC7DD6Y0H.

    Dodatky doručeny sněmovně 30. 9. 2021.

  • PS

    Předseda sněmovny přikázal 5. 10. 2021 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 125).Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)