Sněmovní tisk 136
Novela z. o Rejstříku trestů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 136/0 dne 28. 3. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 137/18, PID KORNATDFTB0K.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 286).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 136/2, který byl rozeslán 30. 10. 2018 v 15:20.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 136/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 34, usnesení č. 407).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 1. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 24, dokument 24/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 1. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 1. 2019 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 24/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2019 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 89).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 42/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, pořizování dat, právo EU, trestní rejstřík, úřední dokument, volný pohyb osob

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)