Sněmovní tisk 138
Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 138/0 dne 28. 3. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 55/18, PID KORNAQCDZPW5.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 207).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 28. 6. 2018 na 16. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 138/12, který byl rozeslán 21. 9. 2018 v 10:42.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 26. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 5. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 37, usnesení č. 408).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 1. 2019.
  Návrh zákona 31. 1. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 138/14.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 138/15.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 212, usnesení č. 561).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2019.
  Prezident zákon podepsal 10. 4. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 4. 2019.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 110/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
509Věra Kovářová12733-18588.docx (24 KB) / PDF (338 KB, 7 stran) 28. 3. 2018 v 20:06:55
579Tomáš Martínek12803-18701.docx (14 KB) / PDF (194 KB, 4 strany) 13. 4. 2018 v 13:12:32
595Jana Mračková Vildumetzová12819-18730.doc (23 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 19. 4. 2018 v 11:55:06
683Karel Rais12907-18878.docx (51 KB) / PDF (380 KB, 5 stran) 2. 5. 2018 v 14:24:53
686Karel Rais12910-18880.docx (51 KB) / PDF (399 KB, 4 strany) 2. 5. 2018 v 14:27:06
722Jakub Michálek12946-18947.docx (23 KB) / PDF (353 KB, 6 stran) 10. 5. 2018 v 18:51:03
850Helena Válková13074-19128.docx (25 KB) / PDF (236 KB, 4 strany) 25. 5. 2018 v 10:13:34
882Jana Levová13106-19178.docx (49 KB) / PDF (251 KB, 2 strany) 30. 5. 2018 v 18:26:21
890Helena Válková13114-19195.docx (31 KB) / PDF (245 KB, 4 strany) 4. 6. 2018 v 09:50:25
910Martin Kupka13134-19217.docx (201 KB) / PDF (277 KB, 2 strany) 6. 6. 2018 v 20:57:06
922Leo Luzar13146-19282.docx (22 KB) / PDF (189 KB, 2 strany)
13146-19283.docx (15 KB) / PDF (264 KB, 3 strany)
 8. 6. 2018 v 15:23:01
923Leo Luzar13147-19284.docx (15 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 8. 6. 2018 v 15:23:33
932Jana Mračková Vildumetzová13156-19275.docx (22 KB) / PDF (266 KB, 8 stran) 8. 6. 2018 v 14:14:05
961Jakub Michálek13185-19313.docx (23 KB) / PDF (418 KB, 7 stran) 12. 6. 2018 v 13:33:27
977Jana Levová13201-19344.docx (26 KB) / PDF (238 KB, 5 stran) 13. 6. 2018 v 16:06:54
1025Vít Kaňkovský13249-19428.docx (0 KB) 26. 6. 2018 v 06:36:22
1074Jakub Michálek13298-19500.docx (22 KB) / PDF (399 KB, 6 stran) 27. 6. 2018 v 17:28:33
1077Věra Kovářová13301-19503.docx (25 KB) / PDF (331 KB, 5 stran) 28. 6. 2018 v 09:40:03
1078Marek Benda13302-19504.doc (138 KB) / PDF (432 KB, 7 stran) 28. 6. 2018 v 09:47:00
1082Vít Kaňkovský13306-19507.docx (18 KB) / PDF (203 KB, 2 strany) 28. 6. 2018 v 10:41:00
1261Karel Rais13485-19888.docx (52 KB) / PDF (413 KB, 5 stran) 11. 9. 2018 v 08:37:42
1303Věra Kovářová13527-19994.docx (25 KB) / PDF (331 KB, 5 stran) 18. 9. 2018 v 12:48:36


Související tisk: 139 (Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související).

Deskriptory EUROVOCu: datové právo, implementující opatření státu, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana údajů, osobní údaje, pořizování dat, ukládání dat, zpracování dat, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (25)ISP (příhlásit)