Sněmovní tisk 139
Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 139/0 dne 28. 3. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 56/18, PID KORNAQCBYV46.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 208).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 139/11, který byl rozeslán 21. 9. 2018 v 10:46.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 61, usnesení č. 409).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 1. 2019.
  Návrh zákona 31. 1. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 139/13.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 139/14.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 214, usnesení č. 562).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2019.
  Prezident zákon podepsal 10. 4. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 4. 2019.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 111/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
681Karel Rais12905-18874.docx (49 KB) / PDF (387 KB, 4 strany) 2. 5. 2018 v 14:22:32
708Ondřej Profant12932-18933.docx (11 KB) / PDF (259 KB, 6 stran) 9. 5. 2018 v 17:33:07
709Ondřej Profant12933-18934.docx (11 KB) / PDF (258 KB, 6 stran) 9. 5. 2018 v 18:01:39
739Jiří Běhounek12963-18965.docx (51 KB) / PDF (471 KB, 25 stran) 15. 5. 2018 v 14:07:14
740Jiří Běhounek12964-18966.docx (35 KB) / PDF (562 KB, 10 stran) 15. 5. 2018 v 14:08:32
962Jakub Michálek13186-19314.docx (17 KB) / PDF (319 KB, 6 stran) 12. 6. 2018 v 13:35:37
967Ondřej Profant13191-19321.docx (267 KB) / PDF (204 KB, 3 strany) 12. 6. 2018 v 17:11:37
971Ondřej Profant13195-19327.docx (34 KB) / PDF (622 KB, 12 stran) 13. 6. 2018 v 11:20:41
980Marek Výborný13204-19357.doc (40 KB) / PDF (250 KB, 3 strany) 14. 6. 2018 v 09:43:37
1038Karel Rais13262-19442.docx (56 KB) / PDF (416 KB, 3 strany) 26. 6. 2018 v 11:55:13
1061Kamal Farhan13285-19485.docx (36 KB) / PDF (378 KB, 7 stran) 26. 6. 2018 v 16:48:56
1075Ondřej Profant13299-19501.docx (18 KB) / PDF (302 KB, 12 stran) 27. 6. 2018 v 19:22:20
1076Leo Luzar13300-19502.docx (14 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 27. 6. 2018 v 19:32:21
1079Marek Benda13303-19505.docx (15 KB) / PDF (223 KB, 4 strany) 28. 6. 2018 v 09:48:15
1080Marek Benda13304-19506.docx (13 KB) / PDF (411 KB, 2 strany) 28. 6. 2018 v 09:49:03
1083Jakub Michálek13307-19508.docx (15 KB) / PDF (367 KB, 10 stran) 28. 6. 2018 v 10:42:54
1084Jakub Michálek13308-19509.docx (16 KB) / PDF (373 KB, 10 stran) 28. 6. 2018 v 11:10:34
1085Kateřina Valachová13309-19510.docx (18 KB) / PDF (260 KB, 2 strany) 28. 6. 2018 v 13:06:26
1086Kateřina Valachová13310-19511.docx (20 KB) / PDF (420 KB, 2 strany) 28. 6. 2018 v 13:07:53
1087Kateřina Valachová13311-19512.doc (40 KB) / PDF (261 KB, 3 strany) 28. 6. 2018 v 13:09:13
1088Kateřina Valachová13312-19513.docx (22 KB) / PDF (497 KB, 4 strany) 28. 6. 2018 v 13:10:26
1092Marek Benda13316-19519.docx (17 KB) / PDF (210 KB, 4 strany) 28. 6. 2018 v 15:26:57
1262Karel Rais13486-19889.docx (50 KB) / PDF (367 KB, 4 strany) 11. 9. 2018 v 08:43:50
1275Jakub Michálek13499-19921.docx (10 KB) / PDF (230 KB, 4 strany) 12. 9. 2018 v 15:11:28
1277Jakub Michálek13501-19922.docx (17 KB) / PDF (399 KB, 6 stran) 12. 9. 2018 v 15:19:05
1278Jakub Michálek13502-19923.docx (16 KB) / PDF (373 KB, 10 stran) 12. 9. 2018 v 15:22:41
1298Rostislav Vyzula13522-19989.docx (18 KB) / PDF (319 KB, 3 strany) 18. 9. 2018 v 08:57:00
1302Karel Rais13526-19993.docx (50 KB) / PDF (367 KB, 4 strany) 18. 9. 2018 v 10:53:37
1308Radek Koten13532-20000.docx (29 KB) / PDF (284 KB, 4 strany) 18. 9. 2018 v 16:24:28


Související tisk: 138 (Vl.n.z. o zpracování osobních údajů).

Deskriptory EUROVOCu: datové právo, implementující opatření státu, ochrana údajů, osobní údaje, pořizování dat, ukládání dat, ukládání dokumentů, zpracování dat, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (42)ISP (příhlásit)