Sněmovní tisk 150
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 4. 2018 jako tisk 150/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 230/18, PID KORNAWTJM7AW.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 18. 4. 2018 (usnesení č. 64). Zpravodajem určen Michal Ratiborský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 5. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 150/1.
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 6. 2018 na 13. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 185, usnesení č. 260).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, mezinárodní bezpečnost, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, udržování míru, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)