Sněmovní tisk 153
Novela z. o směnárenské činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Jan Farský, Petr Gazdík, Věra Kovářová, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 153/0 dne 20. 4. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 18. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 5. 2018 jako tisk 153/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 378/18, PID ALBSAY69JQ86.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 5. 2018 (usnesení č. 74). Určil zpravodaje: Bc. Mikuláš Ferjenčík a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 21. 6. 2018 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Deskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, ochrana spotřebitele, peníze, směnitelnost měny, směnné relace, směnný kurz, spotřebitel, vypovědění smlouvy, zahraniční cestovní ruch, zahraniční měna

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)