Sněmovní tisk 158
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 158/0 dne 24. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0158.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 158/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 397/18, PID ALBSAY8H3RQ4.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Petr Sadovský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 44, usnesení č. 291).Deskriptory EUROVOCu: dvojí zaměstnání, kumulace mandátů, mzda, politik, poslanec parlamentu, souběh příjmů, veřejná funkce, veřejný úřad, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)