Sněmovní tisk 16
Zpráva o životním prostředí ČR 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky 2016

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 11. 2017 jako tisk 16/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1187/17, PID KORNARE9WGL3.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 12. 2017 (usnesení č. 10). Zpravodajem určen RNDr. Jan Zahradník.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 112).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 1. 12. 2017 jako senátní tisk 217/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 31. 1. 2018 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 217/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 2. 2018 na 12. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 348).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, zpráva o činnostiISP (příhlásit)