Sněmovní tisk 166
1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 5. 2018 jako tisk 166/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 284/18, PID ALBSAWUCGUNO.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Zpravodajem určen Ing. Jan Bartošek.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 166/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 443).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)