Sněmovní tisk 172
Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 172/0 dne 7. 5. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 215/18, PID KORNAUAGPPJH.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Eva Fialová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Výbor pro zdravotnictví.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 319).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 172/3, který byl rozeslán 5. 12. 2018 v 11:37.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 323, usnesení č. 425).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 1. 2019.
  Zákon Senátem schválen 31. 1. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 45/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1775Jan Schiller13999-20722.doc (114 KB) / PDF (329 KB, 4 strany) 28. 11. 2018 v 09:16:02
1808Jan Schiller14032-20776.docx (32 KB) / PDF (306 KB, 4 strany) 3. 12. 2018 v 09:24:35


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropský parlament, politika životního prostředí EU, rtuť, škodliviny, znečišťování životního prostředí kovy

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)