Sněmovní tisk 178
Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2017

Autor: min.zemědělství,min.živ.prost.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 5. 2018 jako tisk 178/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 297/18, PID KORNAW6CZ2AI.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 5. 2018 (usnesení č. 74). Zpravodajem určen Ing. Karel Tureček.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 458).Deskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, ochrana krajiny, povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, vodní tok, zpráva o činnostiISP (příhlásit)