Sněmovní tisk 185
Písemná interpelace V. Munzara na K. Dostálovou ve věci aktuál. čerpání evrop. fondů v ČR v období 2014-2020

Dokument

Autor: Ing. Vojtěch Munzar

Úplný název: Písemná interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou ve věci aktuálního čerpání evropských fondů v ČR v období 2014 - 2020 a odpověď ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové na interpelaci
Adresát: Ing. Klára Dostálová
Podáno dne: 17. 4. 2018
Odesláno adresátovi: 20. 4. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 25. 5. 2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 28. 5. 2018 jako tisk 185/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 28. 6. 2018 na 16. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, strukturální fondyISP (příhlásit)