Sněmovní tisk 187
Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 5. 2018 jako tisk 187/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 364/18, PID KORNAXXFY5EA.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Zpravodajem určen Ing. Pavel Růžička.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 29. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 187/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 444).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, armáda, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Mali, Somálsko, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)