Sněmovní tisk 189
N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 189/0 dne 31. 5. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0189.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 189/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 532/18, PID ALBSAZBGUCRL.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, derogace, legislativní proces, schválení zákona

Navržené změny předpisů (63)ISP (příhlásit)