Sněmovní tisk 20
N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 20/0 dne 5. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0020.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 20/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1300/17, PID ALBSATT9ECNY.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 43, usnesení č. 90).Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, nabytí vlastnictví, nemovitý majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)