Sněmovní tisk 204
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 204/0 dne 13. 6. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 425/18, PID KORNAY8BR9HA.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Lukáš Kolářík a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 9. 2018 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 382).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 15. 3. 2019 na 27. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 204/2, který byl rozeslán 17. 4. 2019 v 16:18.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 5. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 166, usnesení č. 633).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 5. 2019.
  Zákon Senátem schválen 13. 6. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 1. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 164/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2380Radka Maxová14604-21743.docx (60 KB) / PDF (441 KB, 19 stran) 12. 3. 2019 v 16:11:08
2381Jan Bauer14605-21744.docx (26 KB) / PDF (339 KB, 6 stran) 12. 3. 2019 v 18:28:38
2396Lukáš Kolářík14620-21778.docx (8 KB) / PDF (184 KB, 3 strany) 14. 3. 2019 v 13:49:40
2398Marek Novák14622-21779.docx (36 KB) / PDF (427 KB, 19 stran) 15. 3. 2019 v 08:46:44
2399Hana Aulická Jírovcová14623-21780.docx (36 KB) / PDF (429 KB, 19 stran) 15. 3. 2019 v 12:51:09
2481Roman Sklenák14705-21885.docx (49 KB) / PDF (437 KB, 18 stran) 27. 3. 2019 v 08:29:22
2617Pavel Juříček14841-22099.docx (17 KB) / PDF (371 KB, 4 strany) 16. 4. 2019 v 10:59:25
2632Lukáš Kolářík14856-22114.docx (12 KB) / PDF (116 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 12:35:36
2636Marek Novák14860-22118.docx (38 KB) / PDF (431 KB, 19 stran) 16. 4. 2019 v 13:39:44


Deskriptory EUROVOCu: nemoc, pojistné, pracovní nezpůsobilost, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)