Sněmovní tisk 208
Písemná interpelace Z. Ondráčka na L. Metnara ve věci navyšování administrativní zátěže příslušníků Policie ČR

Dokument

Autor: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zdeňka Ondráčka na ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci navyšování administrativní zátěže příslušníků Policie ČR
Adresát: Mgr. Lubomír Metnar
Podáno dne: 9. 5. 2018
Odesláno adresátovi: 10. 5. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 12. 6. 2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 14. 6. 2018 jako tisk 208/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 28. 6. 2018 na 16. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: policie, správní formalityISP (příhlásit)