Sněmovní tisk 209
Písemná interpelace H. Aulické Jírovcové na A. Vojtěcha ve věci rozdělení aprobačních zkoušek pro lékaře z třetích zemí

Dokument

Autor: Ing. Hana Aulická Jírovcová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Hany Aulické Jírovcové na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci rozdělení aprobačních zkoušek dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění (část osmá) pro lékaře z třetích zemí působících v ČR dle oborů
Adresát: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
Podáno dne: 13. 4. 2018
Odesláno adresátovi: 16. 4. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 13. 6. 2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 14. 6. 2018 jako tisk 209/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 28. 6. 2018 na 16. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, lékař, lékařské vzdělávání, třetí země, zkouškaISP (příhlásit)