Sněmovní tisk 21
N.z., kterým se ruší zákon o prodejní době

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 21/0 dne 5. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0021.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 21/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1301/17, PID KORNATT9FYT9.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Jiří Bláha a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 44, usnesení č. 91).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
927Patrik Nacher13151-19259.doc (68 KB) / PDF (438 KB, 10 stran)
13151-19260.docx (11 KB) / PDF (81 KB, 1 strana)
13151-19261.docx (392 KB) / PDF (563 KB, 3 strany)
 8. 6. 2018 v 13:42:46


Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, maloobchod, maloobchodní prodejna, pracovní doba, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)