Sněmovní tisk 214
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 22. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0214.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 214/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 601/18, PID ALBSB24JNGDT.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 31. 7. 2018. Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 13)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 497).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 214/6, který byl rozeslán 27. 11. 2019 v 15:20.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 214/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 387, usnesení č. 861).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 214/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 214/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 22, usnesení č. 959).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 114/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1670Jana Levová13894-20554.docx (24 KB) / PDF (286 KB, 3 strany) 14. 11. 2018 v 12:04:55
1671Jana Levová13895-20555.docx (22 KB) / PDF (277 KB, 2 strany) 14. 11. 2018 v 12:25:44
1673Jana Levová13897-20557.docx (28 KB) / PDF (327 KB, 7 stran) 14. 11. 2018 v 12:30:09
1685Jana Levová13909-20573.docx (30 KB) / PDF (336 KB, 8 stran) 14. 11. 2018 v 16:08:25
2252Monika Jarošová14476-21506.docx (41 KB) / PDF (359 KB, 2 strany) 15. 2. 2019 v 21:35:16
2410Helena Válková14634-21807.doc (55 KB) / PDF (313 KB, 5 stran) 19. 3. 2019 v 15:39:49
2520Monika Jarošová14744-21952.docx (47 KB) / PDF (555 KB, 4 strany) 1. 4. 2019 v 16:20:28
2969Marek Výborný15193-22664.doc (92 KB) / PDF (384 KB, 15 stran) 12. 6. 2019 v 09:36:28
3248Helena Válková15472-23304.doc (46 KB) / PDF (266 KB, 4 strany) 3. 9. 2019 v 15:26:24
3553Markéta Pekarová Adamová15777-23787.docx (53 KB) / PDF (494 KB, 20 stran) 17. 10. 2019 v 11:31:19


Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, kruté a ponižující zacházení, ochrana zvířat, péče o pohodu zvířat, trestní odpovědnost, umělá inseminace, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)