Sněmovní tisk 217
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 217/0 dne 25. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0217.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 217/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 615/18, PID ALBSB27CXR82.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1645Vojtěch Pikal13869-20536.docx (7 KB) / PDF (285 KB, 3 strany) 13. 11. 2018 v 15:35:20


Deskriptory EUROVOCu: hlasování, korespondenční hlasování, organizace voleb, parlamentní volby, volby, volební právo

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)