Sněmovní tisk 229
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Černohorský L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 229/0 dne 4. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0229.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 229/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 639/18, PID ALBSB2L9NY8S.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

  • PS


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3584Kateřina Valachová15808-23843.doc (59 KB) / PDF (370 KB, 3 strany) 29. 10. 2019 v 15:51:37
4163Martin Kupka16387-24779.docx (35 KB) / PDF (203 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 15:27:31


Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, pravomoc instituce, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)