Sněmovní tisk 23
N.z., kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 23/0 dne 5. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0023.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 23/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1303/17, PID ALBSATT9J5J6.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Juránek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 1. 2018 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Zpravodajem 23. 1. 2018 určen Ing. Miloslava Vostrá (usnesení č. 92).

  Projednávání pokračovalo 23. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 47, usnesení č. 92).Deskriptory EUROVOCu: daňový systém, informační systém, jednotný účetní systém, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetní systém, ukládání a vyhledávání informací, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)