Sněmovní tisk 231
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Dominik Feri, Helena Langšádlová, Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 231/0 dne 9. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0231.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 231/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 641/18, PID ALBSB2L9BVIF.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňová kontrola, nabytí vlastnictví, soukromý majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)