Sněmovní tisk 238
Písemná interpelace Z. Stanjury na D. Ťoka ve věci elektrizace regionálních železničních tratí

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci elektrizace regionálních železničních tratí, změny trakční soustavy a VRT v České republice
Adresát: Ing. Dan Ťok
Podáno dne: 6. 6. 2018
Odesláno adresátovi: 7. 6. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 13. 7. 2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 7. 2018 jako tisk 238/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 13. 9. 2018 na 19. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: regionální doprava, železniční doprava, železniční síťISP (příhlásit)