Sněmovní tisk 239
Písemná interpelace Z. Stanjury na A. Schillerovou ve věci vyhodnocení veřejných rozpočtů smluvních stran Smlouvy

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci vyhodnocení veřejných rozpočtů smluvních stran Smlouvy, s ohledem na hlavu III Smlouvy
Adresát: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Podáno dne: 8. 6. 2018
Odesláno adresátovi: 13. 6. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 13. 7. 2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 7. 2018 jako tisk 239/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 13. 9. 2018 na 19. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: Lisabonská smlouva, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluhISP (příhlásit)