Sněmovní tisk 245
Novela z. - soudní řád správní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 245/0 dne 18. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0245.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 16. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 8. 2018 jako tisk 245/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 680/18, PID ALBSB2UJEMY4.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: daňový poplatník, předběžná otázka, soudní řízení, správní řízení, výkon rozhodnutí, zkrácení daně

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)