Sněmovní tisk 263
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 263/0 dne 28. 8. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 542/18, PID KORNAZ8FLDBI.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. (usnesení č. 337).
  Zpravodajem určen Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. (usnesení č. 338).
  Čtení proběhlo 20. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 338).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 263/3, který byl rozeslán 31. 10. 2018 v 9:49.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 11. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 219, usnesení č. 390).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 11. 2018.
  Zákon Senátem schválen 20. 12. 2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 20. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2018.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 162 pod číslem 335/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1489Radka Maxová13713-20312.docx (32 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 23. 10. 2018 v 08:34:59
1514Radka Maxová13738-20362.docx (15 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 29. 10. 2018 v 08:34:00
1525Roman Sklenák13749-20390.docx (16 KB) / PDF (226 KB, 2 strany) 30. 10. 2018 v 14:16:36


Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékařský posudek, smluvní pracovníci, sociální zabezpečení, veřejná služba

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)