Sněmovní tisk 271
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2018

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 9. 2018 jako tisk 271/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 686/18, PID KORNB3FDEEFB.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2018 (usnesení č. 106). Zpravodajem určen Ing. Radek Zlesák.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 26. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 271/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 445).Deskriptory EUROVOCu: armáda, letecká doprava, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, pozemní doprava, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vstup cizincůISP (příhlásit)