Sněmovní tisk 272
Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 9. 2018 jako tisk 272/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 666/18, PID KORNAZYAZ4HD.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2018 (usnesení č. 106). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 26. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 272/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 446).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, letecká doprava, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, pozemní doprava, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vstup cizincůISP (příhlásit)