Sněmovní tisk 274
Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 274/0 dne 13. 9. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0274.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 10. 2018 jako tisk 274/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 834/18, PID ALBSB4LG55ID.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 10. 2018 na 20. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 357). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 36, usnesení č. 357).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 13. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 285/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, dopravní přestupek, policie, pozemní doprava, silniční doprava, správní sankce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)