Sněmovní tisk 283
2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 20. 9. 2018 jako tisk 283/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 742/18, PID KORNB37HNW70.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Zpravodajem určen Ing. Pavel Růžička.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 8. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 283/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 447).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (příhlásit)