Sněmovní tisk 288
Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2020 a 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 9. 2018 jako tisk 288/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 747/18, PID KORNB4YGM6DC.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Zpravodajem určen Ing. Jiří Dolejš.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 29. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 288/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 422).Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)