Sněmovní tisk 29
Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

Autor: min. obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 12. 2017 jako tisk 29/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1267/17, PID KORNASGEJ3H0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 12. 2017 (usnesení č. 10). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 29/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 113).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)