Sněmovní tisk 308
Novela z. - transplantační zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Adámková V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 308/0 dne 23. 10. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0308.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2018 jako tisk 308/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 969/18, PID KORNB5ZJZHUX.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Mašek a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 1. 2019 na 26. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 465). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 89, usnesení č. 465).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 28. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2019.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 97/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, transplantace orgánů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)