Sněmovní tisk 319
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 319/0 dne 1. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0319.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 2018 jako tisk 319/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1016/18, PID KORNB69GAR6H.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 12. 2018 (usnesení č. 135). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Předseda Poslanecké sněmovny 22. 1. 2021 rozhodl o změně zpravodaje.
  Zpravodajem určen Jan Jakob.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, seznam, veřejné finance, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)