Sněmovní tisk 321
Novela z. - stavební zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Birke, Pavel Kováčik, Karel Tureček, Zdeněk Podal) předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Birke J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 321/0 dne 1. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0321.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 2018 jako tisk 321/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1018/18, PID ALBSB69GCHIW.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 11. 2019.
  Prezident zákon podepsal 14. 11. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2019.

Zákon vyhlášen 28. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 312/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2601Dana Balcarová14825-22082.doc (31 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 15. 4. 2019 v 15:25:02
2602Dana Balcarová14826-22083.doc (31 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 15. 4. 2019 v 15:26:41
2619Eva Fialová14843-22101.doc (43 KB) / PDF (325 KB, 4 strany)
14843-22102.doc (45 KB) / PDF (273 KB, 4 strany)
14843-22103.docx (14 KB) / PDF (196 KB, 2 strany)
 16. 4. 2019 v 11:38:23
2622Eva Fialová14846-22105.doc (45 KB) / PDF (273 KB, 4 strany) 16. 4. 2019 v 11:44:15
2623Eva Fialová14847-22106.docx (14 KB) / PDF (196 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 11:44:47
2624Eva Fialová14848-22107.doc (43 KB) / PDF (325 KB, 4 strany) 16. 4. 2019 v 11:45:11
2696Marie Pěnčíková14920-22194.doc (37 KB) / PDF (239 KB, 3 strany) 17. 4. 2019 v 17:20:15


Deskriptory EUROVOCu: stavební povolení, sucho, vodohospodářské stavby, změna klimatu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)