Sněmovní tisk 322
Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. (říjen 2018)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (říjen 2018)

Autor: NRR

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 11. 2018 jako tisk 322/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Zpravodajem určen Ing. Jiří Dolejš.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 322/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: dlouhodobá prognóza, ekonomická prognóza, fiskální politika, veřejné financeISP (příhlásit)