Sněmovní tisk 323
Písemná interpelace Z. Stanjury na A. Staňka ve věci neutěšeného stavu kulturní památky v Opavě - Blücherův palác

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na ministra kultury Antonína Staňka ve věci neutěšeného stavebně-technického stavu nemovité kulturní památky v Opavě ve správě Slezského zemského muzea v Opavě - Blücherův palác (ÚSKP, rejstříkové číslo 35435/8-1286)
Adresát: doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
Podáno dne: 2. 10. 2018
Odesláno adresátovi: 3. 10. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 31. 10. 2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 11. 2018 jako tisk 323/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 6. 12. 2018 na 24. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, muzeum, ochrana kulturního dědictví, stavební památkyISP (příhlásit)