Sněmovní tisk 325
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Chvojka, Ondřej Veselý) předložila sněmovně návrh zákona 5. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Chvojka J., Veselý O..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325/0 dne 6. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0325.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 2018 jako tisk 325/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1019/18, PID KORNB6BJJVQF.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 12. 2018 (usnesení č. 135).
  Navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, občanský zákoník, pomluva, soukromé právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)