Sněmovní tisk 328
Novela z. o některých přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 328/0 dne 14. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0328.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 13. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 12. 2018 jako tisk 328/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1075/18, PID KORNB6JHT2BN.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, osobní údaje, práva jednotlivce, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)