Sněmovní tisk 33
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Vít Rakušan, Jan Farský, Jana Krutáková, Petr Pávek, Petr Gazdík) předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 13. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0033.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 33/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 13/18, PID KORNAU7KR5TM.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Petr Sadovský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 127).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 33/4, který byl rozeslán 10. 4. 2018 v 16:30.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 4. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 33/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 134, usnesení č. 214).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 33/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 33/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 127, usnesení č. 239).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 6. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 6. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2018.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 112/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
409Marek Výborný12633-18355.docx (21 KB) / PDF (266 KB, 3 strany) 1. 3. 2018 v 10:17:08
540Karel Rais12764-18659.docx (40 KB) / PDF (381 KB, 5 stran) 10. 4. 2018 v 08:53:34
542Petr Sadovský12766-18660.docx (23 KB) / PDF (240 KB, 4 strany) 10. 4. 2018 v 10:19:11
556Věra Kovářová12780-18675.doc (24 KB) / PDF (224 KB, 1 strana) 10. 4. 2018 v 14:04:41
557Věra Kovářová12781-18676.doc (24 KB) / PDF (224 KB, 1 strana) 10. 4. 2018 v 14:08:25
558Patrik Nacher12782-18677.doc (28 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 10. 4. 2018 v 14:55:16
559Jakub Michálek12783-18678.docx (380 KB) / PDF (265 KB, 5 stran) 10. 4. 2018 v 14:39:57


Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, osobní vlastnictví, politický funkcionář, veřejná funkce, veřejný úřad, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)