Sněmovní tisk 338
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Vosecký J., Goláň T..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 338/0 dne 22. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0338.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 338/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1096/18, PID ALBSB6WK4D93.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2057Václav Klaus14281-21188.docx (42 KB) / PDF (261 KB, 5 stran) 17. 1. 2019 v 13:15:36
2058Václav Klaus14282-21192.docx (41 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 17. 1. 2019 v 13:16:04
2059Václav Klaus14283-21193.docx (41 KB) / PDF (257 KB, 4 strany) 17. 1. 2019 v 13:16:26
2060Václav Klaus14284-21194.docx (42 KB) / PDF (257 KB, 4 strany) 17. 1. 2019 v 13:16:47
2155Monika Jarošová14379-21330.docx (31 KB) / PDF (321 KB, 2 strany) 1. 2. 2019 v 12:49:40
2156Monika Jarošová14380-21331.docx (31 KB) / PDF (333 KB, 2 strany) 1. 2. 2019 v 12:56:59


Deskriptory EUROVOCu: alkohol, bezpečnost silničního provozu, jednostopé vozidlo, silniční doprava, silniční provoz

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)