Sněmovní tisk 346
Novela z. o prevenci závažných havárií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Fialová E. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 346/0 dne 4. 12. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0346.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 346/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1097/18, PID ALBSB76HCBYX.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: chemická havárie, chemický výrobek, prevence environmentálních rizik, stavba, územní plánování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)