Sněmovní tisk 349
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Leo Luzar, Zdeněk Ondráček) předložila sněmovně návrh zákona 5. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 349/0 dne 5. 12. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0349.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 349/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1099/18, PID KORNB77JFHRQ.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2018 (usnesení č. 140).
  Navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: privatizace, promlčení, trestný čin

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)