Sněmovní tisk 355
Zpráva o životním prostředí ČR 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky 2017

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 12. 2018 jako tisk 355/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 971/18, PID KORNB5EJ2SIO.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 12. 2018 (usnesení č. 140). Zpravodajem určen RNDr. Jan Zahradník.

 • V

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, ochrana životního prostředí, sledování životního prostředí, zpráva o činnostiISP (příhlásit)