Sněmovní tisk 359
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kořanová B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 359/0 dne 20. 12. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0359.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 1. 2019 jako tisk 359/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 7/19, PID KORNB7NJ7VHW.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 1. 2019 (usnesení č. 151). Určil zpravodaje: Ing. Ondřej Polanský a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 543).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 359/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2019 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 359/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 359/4, který byl rozeslán 27. 11. 2019 v 15:15.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 359/5 (stanovisko).
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 359/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.

  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 42, usnesení č. 873).

 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 6. 3. 2020 na 41. schůzi přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2718Petr Sadovský14942-22226.docx (15 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 24. 4. 2019 v 09:32:58
2719Barbora Kořanová14943-22227.docx (15 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 24. 4. 2019 v 09:44:29
2893Monika Jarošová15117-22531.docx (46 KB) / PDF (400 KB, 5 stran) 26. 5. 2019 v 21:20:00
2894Monika Jarošová15118-22532.docx (43 KB) / PDF (399 KB, 5 stran) 26. 5. 2019 v 21:22:31
3580Jana Mračková Vildumetzová15804-23834.odt (19 KB) / PDF (121 KB, 9 stran) 24. 10. 2019 v 13:48:15
3798Květa Matušovská16022-24166.docx (18 KB) / PDF (280 KB, 4 strany) 26. 11. 2019 v 15:45:08
3799Zuzana Ožanová16023-24167.docx (21 KB) / PDF (325 KB, 6 stran) 26. 11. 2019 v 15:52:09


Deskriptory EUROVOCu: nákladní vozidlo, pozemní doprava, silniční doprava

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)