Sněmovní tisk 362
Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2017

Autor: NRR

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 21. 12. 2018 jako tisk 362/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Zpravodajem určen Ing. Jiří Dolejš.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 11. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 362/1 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluhISP (příhlásit)