Sněmovní tisk 377
N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 377/0 dne 23. 1. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0377.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 2. 2019 jako tisk 377/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 113/19, PID KORNB8QJU3YM.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.



Deskriptory EUROVOCu: ochrana spotřebitele, půjčka, úrok, ustanovení příčící se dobrým mravům

Navržené změny předpisů (2)



ISP (příhlásit)