Sněmovní tisk 384
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Klaus V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 384/0 dne 25. 1. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0384.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 2. 2019 jako tisk 384/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 148/19, PID KORNB8WJT9VD.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 2019 (usnesení č. 165). Určil zpravodaje: Bc. František Navrkal a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Předseda Poslanecké sněmovny 10. 7. 2019 rozhodl o změně zpravodaje.
  Zpravodajem určen jiný poslanec.

  Projednávání pokračovalo 29. 4. 2021 na 100. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1635).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8566Jaroslav Foldyna20790-31464.docx (30 KB) / PDF (392 KB, 6 stran) 2. 6. 2021 v 15:47:35


Deskriptory EUROVOCu: kontrola komunikace, sociální média, svoboda slova, trestní zákoník, virtuální společenství

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)